کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

شنبه 13 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 02:05

در این مقاله همه چیز را راجع به کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) گرفته از گرایش ها، ضرایب  و دروس تا منابع مناسب برای مطالعه کنکور کارشناسی ارشد خواهید یافت.

مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) در ۳۲ واحد به دانجویان ارائه می شود. پذیرش معمولا از رشته های مهندسی کامپیوتر, مهندسی الکترونیک  و مهندسی صنایع نیز صورت می گیرد.

گرایش ها

۱- تجارت الکترونیکی
۲-سیستمهای چند‌رسانه‌ای
۳-مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۴-امنیت اطلاعات
۵- شبکه‌های کامپیوتری
۶- مهندسی فناوری اطلاعات (IT)

ضرایب دروس و مواد امتحانی :

در زیر دروس کنکور رشته مهندسی فناوری اطلاعات (IT) را به همراه ضرایب آنها برای هر گرایش (با ترتیبی که مشخص شده شده) مشاهده می نمائید:

۱- زبان تخصصی

۲-دروس مشترک (شامل ساختمانهای گسسته، ساختمانهای داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم‌افزار ، شبکه‌های کامپیوتری)

۳- اصول و مبانی مدیریت

۴- اصول طراحی پایگاه‌ داده‌ها

۵- هوش مصنوعی

۶- سیستمهای عامل

۷- معماری کامپیوتر.

ضرایب به ترتیب دروس عبارتند از:

۱- تجارت الکترونیکی (۱، ۴،  ۱، ۱، ۱، ۱و۰)

۲-سیستمهای چند رسانه‌ای (۱، ۴، ۱، ۱، ۱، ۱ و۰ )

۳- مدیریت سیستمهای اطلاعاتی (۱، ۴، ۲، ۱، ۱، ۱ و۰)

۴ – امنیت اطلاعات (۱،‌ ۴، ۰، ۱، ۱، ۱و ۱)

۵- شبکه‌های کامپیوتری (۱، ۴، ۰، ۱، ۱، ۱ و ۱)

۶- ضرایب همانند گرایش تجارت الکترونیکی

دروس دوره ارشد:
الف- دانش زیر بنائی (دروس اصلی پایه): ۶ واحد
ب- دانش عملیات تخصصی (دروس اصلی تخصصی): ۹ واحد
پ- دانش یک حوزه تخصصی (دروس اختیاری): ۹ واحد
ج- سمینار و روش تحقیق در فناوری اطلاعات: ۲ واحد
د- پروژه کارشناسی ارشد: ۶ واحد

چند نکته:
* با توجه به گرایشات مختلف دروس اصلی تخصصی در دو گرایش ( سیستمهای  تکنولوژی اطلاعات   ITS و  تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ITC ) ارائه می شود.

* برای پذیرفته شدگانی که رشته کارشناسی آنها IT نبوده است حداکثر شش واحد جبرانی بصورت پیش نیاز ارائه می شود. 

مواد کنکور کاشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT) و ضرایب و تعداد سوالات:

مواد امتحانی و تعداد تست

نام درس

تعداد تست

دفترچه مربوطه

زمان پاسخگویی

زبان تخصصی

(۳۰ تست)

شماره۱- عصر

۲۱۰ دقیقه

دروس مشترک(ساختمانهای گسسته،ساختمانهای داده،طراحی الگوریتم،مهندسی نرم افزار،شبکه های کامپیوتری)

(۵۰ تست)

اصول و مبانی مدیریت

(۱۰ تست)

اصول طراحی پایگاه داده ها

(۱۰ تست)

هوش مصنوعی

(۱۰ تست)

سیستم های عامل

(۱۰ تست)

معماری کامپیوتر

(۱۰ تست)

گرایش های موجود و ضرایب مواد امتحانی در هر گرایش آزمون کارشناسی ارشد

گرایش

زباندروس مشترکمدیریتپایگاه داده هاهوش مصنوعیسیستم عاملمعماری

تجارت الکترونیک

۱۲۱

۱۱صفر

سیستمهای چند رسانه ای

۱۲۱۱۱۱صفر

مدیریت سیستم های اطلاعاتی

۱۲۲۱۱۱صفر

شبکه های کامپیوتری

۱۲صفر۱۱۱۱

امنیت اطلاعات

۱۲صفر۱۱۱۱

فناوری اطلاعات(IT)

121111صفر

منابع مناسب برای آمادگی کنکور کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT):

از زبان رتبه های برتر رشته فناوری اطلاعات (IT):

گسسته:

گریمالدی ۴ جلدی (انتشارات فاطمی)

راسن
۱. Kneth Rosen, Discrete Mathematics and its Applications, 5th Edition, 2002
2. Stephen B Maurer, Discrete Algorithmic Mathematics, Prentice Hall, 2004
معماری:

موریس مانو
۱. Morris Mano, Computer System Architectures, 3rd Edition, 1992.
2. Andrew S.Tanenbaum, Structured Computer Organization, 4th Edition, Prentice Hall, 1999.
3. Hennessy, Goldberg and Patterson, Computer Architecture: A Quantitative Approach, (2nd) 1990

مهندسی نرم افزار:

پرس من

۱. Roger S.Pressman, Software Engineering, A Practitioner´s Approach, 6th Edition, McGraw-Hill, 2005

شبکه های کامپیوتری:

تنن باوم
۱. Andrew Tanenbaum, Computer Networks, 4th edition, 2003.

پایگاه داده:

دیت آقای روحانی رانکوهی
۱. Jeff Ullman, and Jennifer Widom, A First Course in Database systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 2002.
2. Ramez Elmasri, Shamkant Navathe, Fundamentals of Database Systems, 1999

هوش مصنوعی:

راسل، آقای فهیمی
۱. Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence: A Modern Approach, 2nd Edition, 2004
سیستم عامل:

استالینگر، تنن بام، سیلبر شاتس (ترجمه دکتر پدرام)
۱. A.Silberschatz, P.Galvin, G.Gagne, Operating System Concepts with Java, (6th Edition), John Wiley and Sons, 2004.
2. Andrew S.Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2nd Edition, Prentice Hall, 2001.

ساختمان داده و طراحی الگوریتم:

CLRS,Brassard

1. T. Cormen, C.Leiserson, R.Riverst, and C.Stein Interoduction to Algorithms, MIT Press, Sept.2001. Chapters: 1-4, 6-9, 10-14, 18.
2. Michael T.Goodrich and Roberto Tamassia, Data Structures and Algorithms in Java, Second Edition, John Wiley & Sons, 2001

اصول مدیریت:

۱.Management ( A Global Perspective) – 10th Edition
By: Koontz & Weihrich
2.      Management – 7th Edition 2002
By:S.P.Robbins & M. Coulter
3. مدیریت عمومی   نویسنده: دکتر الوانی
۴. سازمان و مدیریت   نویسنده: دکتر اقتداری 

 

نمونه کارنامه رتبه ۵۰ کنکور ارشد فناوری اطلاعات:

زبان تخصصی: ۱۷%

دروس مشترک: ۴۰%

مدیریت و پایگاه داده: سفید

هوش مصنوعی: ۴۰%

سیستم عامل: ۱۰۰%

معماری کامپیوتر: ۶۶%

منبع: نصیر، فارس تک، آی تی مشهد، رتبه های برتر کنکور

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo