X
تبلیغات
زولا

شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد

دوشنبه 1 شهریور‌ماه سال 1389 ساعت 16:16
شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد
یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه در اصل آشنا نمودن دانشجو با نحوه نگارش و تنظیم یک مبحث علمی است. پایان نامه نوشته ای است شامل چکیده پایان نامه به فارسی، فهرست تفصیلی مطالب، فهرست تصاویر، جداول و نمودارها، مقدمه و تاریخچه مختصر، مروری بر کارهای انجام شده و آخرین اطلاعات تئوری، عملکرد تحقیقی و عملی نتایج، بحث و پیشنهادات و فهرست منابع و مأخذ که توسط دانشجو و با هدایت و نظارت استاد راهنما و همکاری استادان مشاور (در صورت داشتن) تنظیم و تدوین می شود. رعایت این شیوه نامه از جانب دانشجویان برای حفظ هماهنگی بین پایان نامه ها الزامی است. موضوعات هر پایان نامه را با توجه به تعریف فوق و به ترتیب تقدم ذیل می توان دسته بندی کرد:

الف: فهرست مطالب موجود در پایان نامه
1- مطالب زرکوب روی جلد
2- ترتیب درج مطالب
2-1 برگ اول : بسم ا... الرحمن الرحیم
2-2 برگ دوم : فرم داخلی جلد به فارسی
2-3 برگ سوم : تائیدیه هیأت داوران:
2-4 برگ چهارم: تقدیم (در صورت تمایل، دانشجو می تواند پایان نامه خود را به شخص و یا ... تقدیم کند)
2-5 برگ پنجم : حق چاپ و تکثیر و مالکیت نتایج (copyright and ownership) (مخصوص تحصیلات تکمیلی)
2-6 برگ ششم تقدیر و تشکر (اختیاری ): این متن عبارت است از قدردانی و تشکر از کلیه کسانی که دانشجو را در راه نیل به هدف کمک نموده اند.
2-7 برگ هفتم چکیده پایان نامه به فارسی: هر پایان نامه باید با چکیده آغاز شود که عبارت است از بحث پیرامون موضوع پایان نامه، شیوه تحقیق و نتیجه کلی . معمولا محقق یا دانشجو چکیده ای از تحقیق خود را در حدود یک یا دو صفحه تهیه می کند . چکیده کمتر از مقدمه بوده و شامل مباحثی از قبیل موضوع تحقیق ، فرضیه ها ، روش کار ، نتایج و پیشنهاد های مربوط به تحقیق به صورت کلی و خلاصه است.
2-8- چکیده پایان نامه به انگلیسی (مخصوص تحصیلات تکمیلی)
2-9 -برگ هشتم فهرست مطالب: هر پایان نامه باید دارای فهرست مطالب باشد معمولاً این قسمت شامل عنوان بخشهای پایان نامه همراه با شماره صفحه مربوطه است. گزارش تحقیق معمولا شامل فصول مباحث و عناوین جزئی و کلی است. عنوان فهرست مندرجات در بالا ( 5 سانتی متر پایین تر از لبه کاغذ) قرار می گیرد. عناوین اصلی را با حروف درشت تر و عناوین فرعی را با حروف ریز می نویسند. در مقابل عناوین شماره صفحه ذکر می شود. در گزارشهای کوتاه که نیازی به ذکر این فصول نیست می توان با شماره مشخص کرد. برای ترتیب فهرست از روشهای متعددی استفاده می شود که در ذیل به دو نمونه از آنها اشاره می شود. لازم به ذکر است که برای هر پایان نامه تنها باید از یکی از این دو روش استفاده نمود:
الف) در حالتی که زیر فصلها بدون شماره گذاری در متن پایان نامه آورده شود،روش زیر قابل استفاده است:
فصل اول: تدوین فرضیه
مفهوم و تعریف فرضیه 3
ویژکیهای یک فرضیه خوب 7
نقش قرضیه در تحقیق علمی 11
ب) در صورتی که زیر فصلها دارای شماره باشند باید از روش ترتیب اعداد در فهرست استفاده نمود:
1- - 1
1-1 1-1
1-1-1 1-1-1
2- - 2
1-2 2-1
1-1-2 2-1-1

2-10 برگ نهم فهرست جدولها، نمودارها و اشکال: در این قسمت لیست جدولها و شکلها با ذکر دقیق عنوان، شماره و صفحه مربوطه درج می شود. ترتیب قرار گرفتن محتوای فهرست جداول مانند فهرست مندرجات است. اگر تعداد جداول زیاد نباشد نیازی به تهیه این فهرست نیست.در فهرست نمودارها و اشکال نیز عناوین باید کوتاه و گویا باشد و اگر تعداد نمودارها و اشکال زیاد باشد تهیه این فهرست توصیه می شود.
2-11 متن پایان نامه (توضیحات کامل در قسمت ب آورده شده است)
2-12 برگهای پایانی پیوستها (ضمیمه 1، ضمیمه 2، ...)
2-13 مراجع ها و مآخذ
2-14 فرم داخلی جلد به انگلیسی (مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی)
3- مطالب زرکوب پشت جلد به انگلیسی
4- مطالب زرکوب عطف جلد (عنوان پایان نامه و نام نویسنده و شماره پایان نامه)

ب: مطالب موجود در متن پایان نامه:
متن هر پایان نامه شامل چندین فصل و هر فصل شامل چندین بخش خواهد بود. هر فصل را می توان با یک مقدمه کوتاه آغاز و با یک نتیجه گیری مختصر به اتمام رساند. رئوس مطالب هر فصل در ذیل آورده شده است:

فصل اول :معرفی پایان نامه (نحوه تدوین این فصل با نظر استاد راهنما انجام گیرد )
این فصل می تواند شامل عناوین زیر باشد:
• هدف تحقیق
هیچ تحقیقی انجام نمی شود، مگر اینکه دارای هدفی باشد. ممکن است هدف تحقیق دستیابی به یک تئوری برای توسعه رشته علمی مربوطه باشد (تحقیق پایه ) یا ممکن است هدف این باشد که یافته ها برای حل مسائل اجتماعی بکار رود ( تحقیق کاربردی ). در هر حال، باید هدف تحقیق در یک یا دو پاراگراف بیان شود .
• بیان مسئله یا موضوع تحقیق
موضوع تحقیق باید در یک یا دو صفحه موضوع کاملاً توضیح داده شود. مطالب باید آنقدر ساده و روشن بیان گردد که خواننده با مسأله مورد بررسی آشنا شود.
• اهمیت مسأله تحقیق
انجام هر تحقیق علمی مستلزم صرف وقت و تلاش فکری و جسمی و منابع مالی است. اصولاً باید ازحداقل منابع، حداکثر نتایج حاصل شود و باید به درستی اهمیت موضوع تحقیق را بیان نمود. اهمیت تحقیق را باید از لحاظ اینکه آیا نتیجه موضوع تحت بررسی به پیشرفت رشته علمی کمک می کند یا کاربرد خاص دارد، مورد توجه قرار گیرد. محقق می تواند حداکثر در یک تا دو صفحه به طور منطقی اهمیت موضوع تحقیق را بیان کند.
• انگیزه محقق در انتخاب موضوع
موضوعی که محقق می خواهد در مورد آن تحقیق کند باید با تجارب کاری او منطبق باشد تا زوایای مسئله را بهتر ببیند و مکمل تحقیقات قبلی او باشد. در هر حال، در یک رساله علمی، محقق باید توان قانع کردن هیأت داوران را برای علت انتخاب موضوع داشته باشد.
• قلمرو تحقیق و مشخص کردن واحد تجزیه و تحلیل
محقق باید قلمرو تحقیق خود را از نظر زمانی، مکانی و موضوعی مشخص سازد. قلمرو موضوعی محدود بودن موضوع را می طلبد. موضوع نباید آنقدر کلی باشد که نتوان آن ر انجام داد و نباید آنچنان جزئی باشد که ارزش تحقیق نداشته باشد. تجزیه و تحلیل ممکن است فرد، گروه، سازمان، کشور یا....... باشد. چنانچه افراد در داخل سازمان مورد بررسی واقع شوند، در این صورت واحد مورد بررسی در هر یک از افراد نمونه آماری هستند.
• تعیین سؤال پژوهشی
طرح سؤال پژوهشی بیانگر این است که محقق برای پاسخ دادن به آن چه نوع اطلاعاتی را نیاز دارد . ارائه ساختار تحقیق به منزله یک حلقه اتصال به فصل بعدی است. یعنی محقق توضیح می دهد که به منظور پاسخ گویی به سؤال تحقیق در فصل بعد (فصل دوم) به بررسی ادبیات تحقیق می پردازد. فرضیه هایی ارائه می گردد و برای آزمون فرضیه ها ، طرح تحقیق تهیه و تنظیم می شود. (فصل سوم) بر اساس چهارچوب این طرح، اطلاعات لازم جمع آوری و در فصل بعد (چهارم) طبقه بندی و تجزیه وتحلیل خواهند شد. در پایان گزارش نتیجه گیری به عمل می آید و بر اساس یافته ها پیشنهادهایی ارائه خواهد شد

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo